STAR TREK KARTIČKY


Karetní hra Star Trek
- Pravidla hry pro Druhou edici -


TYPY KARET
Váš hrací balíček může obsahovat až pět různých typů karet:
personnel (postava), ship (loď
), equipment (vybavení), event (událost) a interrupt (přerušení). Kromě karet v hracím balíčku se ve hře používají další dva typy karet: mission (mise) a dilemma (dilema). Na následujících řádcích se dozvíte více o každém z těchto sedmi typů karet.


PERSONNEL (POSTAVA)

;

Postava má vlastnosti (Integrity "Integritu", Cunning "Chytrost" a Strength "Sílu") a skily, které používá k překonání dilemat a plnění misí. Icony postav mohou určovat, kam lze postavu zahrát nebo jak dokáže řídit loď.

Mezi další ikony patří :

command - velení
staff - řízení
Deep Space 9 - Hluboký vesmír 9
The Next Generation - Nová Generace
Earth - Země
Terok Nor - Terok Nor
Maquis - Maquisté
Future - Budoucnost
Past - Minulost
Parallel universe - Paralelní vesmír

 


SHIP (LOĎ)

;

Loď přepravuje postavy a vybavení na mise. Její atributy (Range "Dolet", Weapon "Zbraně" a Shields "Štíty") určují, jak daleko doletí, jak dobře dokáže útočit a bránit se.

Požadavky na řízení :
command - velení
staff - řízení


Deep Space 9 - Hluboký vesmír 9
The Next Generation - Nová Generace
Earth - Země
Terok Nor - Terok Nor
Maquis - Maquisté
Future - Budoucnost
Past - Minulost
Parallel universe - Paralelní vesmír

 

EQUIPMENT (VYBAVENÍ)

;

Vybavení je zbraň, trikordér nebo ostatní druhy zařízení nošené a používané postavami.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 


UDÁLOST (EVENT)

;

Událost je karta reprezentující významné změny ve vesmíru. Některé události ti přikazují zničit je (umístit do vyřazených karet) po zahrání. Všechny ostatní zůstávají ve hře dokud je něco jiného nezruší. Jiné události se hrají na ostatní karty, jako jsou postavy nebo mise.

 

 

 

 

 

 

.


PŘERUŠENÍ (INTERRUPT)

;

Přerušení je karta představující důležitou událost, tuto kartu zničíš (umístíš mezi vyřazené karty) po zahrání. Za přerušení neplatíš cenu. Na rozdíl od ostatních karet, které zde byly popsány, se může přerušení hrát kdykoliv i v protivníkově kole.

 

 

 

 

 

 

.

MISE (MISSION)

;

Každý hráč má přesně pět misí, které představují místa pro postavy a putování lodí mezi nimi. Mise musí být odděleny od balíku a hráč je umístí do řady obrázkem nahoru na začátku hry.
Jsou zde 3 typy misí. Planetární mise a vesmírné mise jsou pro tebe ohodnoceny body a ty musíš splnit po každé z nich, abys dosáhl vítězství ve hře. Mise velitelství je místo kam můžeš hrát své postavy, lodě a vybavení; odtud se pak můžeš pohybovat na ostatní mise.

Ikony všech typů mise :

Headquarters - velitelství
Planet - planeta
Space - vesmír

.

DILEMATA (DILEMMA)

;

Dilemata je problém nebo překážka nastražená protivníkem při plnění mise. Dilemata jsou oddělena od misí a tvého balíku, v dilema balíku jsou výhradně dilemata.
Máme tři druhy dilemat. Planetární dilemata a vesmírná dilemata musí souhlasit s ikonou na misi, a může být použito pouze při plnění oné mise. Dvojitá dilemata mohou být použita jak na planetu tak na vesmír.

Ikony všech typů dilemat :

Dual - dvojité
Planet - planetární
Space - vesmírné

.

 

AFFILIATIONS (USKUPENÍ)
Každá loď a postava patří k nějakému uskupení. To je na kartě naznačeno barvou, texturou na pozadí a ikonou v levém horním rohu karty. Momentálně je v STCCG-SE k dispozici devět různých affilací: Bajorané, Cardassiané, Federace, Klingoni, Romulané, Dominion, Borgové, Ferengové a Nezařazení. (Další uskupení budou přidána v dalších sadách.)
Váš balíček může obsahovat karty různých uskupení, ale zjistíte, že jednodušší je hrát pouze s jedním nebo dvěma. Po vyložení se mohou karty z různých uskupení volně míchat.

COMMAND AND OWNER (KONTROLA A VLASTNÍK)
Tato slova jsou používána k popisu hráče.
Kontrolujete každou kartu, kterou máte ve hře. Nekontrolujete karty, které jsou ve vašem balíčku, ruce nebo mezi vyřazenými kartami. Během hry se může stát, že protivník získá kontrolu nad Vašimi kartami.
Jste vlastníkem všech karet, se kterými jste začal hru. Vlastníkem karty zůstáváte, i když nad ní protivník převezme kontrolu.
Slovo "your" je často používáno jako označení karet, které kontrolujete. Například : Každá tvá teachery postava má Cunning +2. Tento herní text má efekt na Cunning každého Teachery postavy, kterou kontroluješ.
Slova "an opponent's" jsou obdobně zkratkou pro karty, které kontroluje váš protivník.

DESTROY, DISCARD, KILL (ZNIČ, VYŘAĎ, ZABIJ)
Tato slova znamenají umístění karet do vyřazených karet jejich vlastníka.
Vyřaď (discard) je použito, pokud jde o kartu z ruky nebo z lízacího balíku.
Znič (destroy) se používá, pokud jde o kartu přihlášenou ve hře.
Zabij (kill) je totéž jako znič (destroy), ale používá se v případě, že karta o kterou se jedná, je postava.

OUT OF PLAY (MIMO HRU)
Toto znamená umístění karet úplně mimo hru (nedávají se do vyřazených karet).


SKILLS (DOVEDNOSTI)
Každá postava má ve svém textu uvedeny nějaké dovednosti. Každá dovednost je označena ikonou (). Některé postavy v některých dovednostech vynikají a proto mají číslem označeno, že mají 2 nebo více "stupňů" této dovednosti.
Během hry po Vás budou některé karty vyžadovat používání dovedností. Není-li řečeno jinak, můžete ke splnění takových požadavků používat více postav najednou. Například pokud karta požaduje 2 Leadership, můžete použít dvě postavy každou s jedním, nebo jednu postavu s 2 stupni dovednosti Leadership.
Pokud má postava 2 nebo více stupňů nějaké dovednosti, může splnit požadavky na méně stupňů. Například pokud má postava 2 Diplomacy může splnit požadavky na Diplomacy.
Některé karty mohou umožnit postavě získat nějakou dovednost. Pokud postava získává dovednost, kterou už má, zvýší se jí stupeň její dovednosti. Například postava, která má již dovednost Astrometrics získá další Astrometrics. Nyní tedy má 2 Astrometrics.

KEYWORDS (KLÍČOVÁ SLOVA)
Mnoho karet má na začátku svého textu jedno nebo více tučně vytištěných klíčových slov. (U postav jsou klíčová slova vypsána hned za dovednostmi.) Pro klíčová slova nejsou žádná konkrétní pravidla, ale může se na ně odkazovat nějaká karta.
Klíčové slovo může být složeno z více slov. Příkladem je třeba Bajoran Resistance nebo Region: Neutral Zone. Na kartách je každé klíčové slovo ukončeno tečkou.
Slova "Damage" a "Order" jsou sice tištěna tučně, ale nejsou to klíčová slova. Tato dvě slova jsou vždy následována pomlčkou (-) a vážou se k nim konkrétní pravidla uvedená níže.

WHEN A WHILE
Tato slova popisují, kdy použít nějakou akci. Každá taková akce má spoušť, která určuje, kdy se stane. Spoušť je vždy popsána první a následuje za ní čárka.
When indikuje, že efekt může být použit jako odpověď na něco co se děje. Daný text je možné použít pouze jednou, když se stane popsaná spoušť. Například: When opponent discards, examines or reveals a card in your hand or deck, you may draw card. Pokud protivník vyřazuje vrchní kartu z vršku Vašeho balíčku, můžete tento text použít jednou, pokud vyřazuje další kartu, můžete ho použít znova, a tak dále.
While indikuje, že daný text pracuje jen občas (v situaci, kdy je splněna podmínka). Například: While this personnel is facing a dilemma, he gains Anthropology and Security. Pokud tato postava zrovna prochází dilematem, je tento text aktivovaný, pokud ne, je vypnutý.

DOWNLOAD (DOWNLOAD)
Toto slovo Vám umožní získávat karty přímo z Vašeho balíčku. Najděte si v balíčku udanou kartu a dejte si ji do ruky. Kdykoliv downloadujete kartu, musíte ji ukázat všem svých protivníkům, aby si mohli ověřit, že byla nalezena opravdu ta správná karta. Potom zamíchejte zbývající karty v balíčku.
Download může odkazovat na konkrétní kartu nebo na nějakou charakteristiku. Například: When you play this personnel, you may download Prejudice and Politics. Tento text vám umožní downloadnout si kartu, která se jmenuje "Prejudice and Politics". Například: When you play this personnel, you may download Honor Klingon. Tento text umožňuje download libovolného Klingona, který má Honor.
Pokud nenajdete (nebo se rozhodnete nehledat) kartu, kterou můžete downloadovat, není za to žádný postih.

SETTING UP THE GAME (PŘÍPRAVA HRY)
Šedesát karet v pevné části tvého starter decku jsou navrženy ke hře, ale tři Rare karty v tomto balíku jsou náhodně namíchané a nemusejí být vhodné ke zbytku karet. Jestliže toto jsou tvé první zkušenosti se STAR TREK CCG Second Edition, měl bys je raději vyřadit. Rare karty mají písmeno "R" v pravém rohu karty - tzn. Sběratelské informace.
Vezměte všech pět svých misí a položte je před sebe na stůl do řady. Můžete je položit v libovolném pořadí. Zamíchejte svá dilemata a položte je stranou po své levici (hrací stranou karty dolů). Zamíchejte svůj hrací balíček a položte jej stranou po své pravici (hrací stranou karet dolů).
Náhodně určete, kdo začne. Lízněte si do ruky sedm karet.


PLAYING THE GAME (VLASTNÍ HRA)
Hráči se střídají po směru hodinových ručiček v tazích podle následujícího schématu.
1. Hraní a lízání karet
2. Plnění rozkazů
3. Zahození přebytečných karet
Když hráč dokončí své kolo, hraje další po směru hodinových ručiček (po jeho levé ruce), a tak dále.


TURN SEQUENCE (SEKVENCE KOLA)
Když začíná Vaše kolo, můžete provést libovolné akce, které se dějí na začátku každého Vašeho kola "at the start of each of your turns". Každou takovou akci je možné provést pouze jednou za kolo. Tyto akce můžete provádět v libovolném pořadí.


1. PLAY AND DRAW CARDS (HRANÍ A LÍZÁNÍ KARET)
V této části kola můžete hrát karty z ruky a lízat si karty z vašeho balíčku.


PAYING COST (PLACENÍ CENY)
Každé kolo můžete utratit až sedm žetonů. Pokaždé, když hrajete kartu (kromě Přerušení), zaplaťte její cenu. Každé kolo můžete hrát kolik karet chcete, pokud máte dostatek žetonů na zaplacení.
Nemůžete hrát kartu, která má v názvu černou tečku (), pokud již máte ve hře nějakou její kopii.

PLAYING SPECIFIC KINDS OF CARDS (HRANÍ KONKRÉTNÍCH TYPŮ KARET)
Postavy jsou hrány na misích velitelství, pokud to jejich herní text umožňuje. Například: You may play cards, cards and equipment at this mission. Tento text umožňuje hrát a postavy, k hraní postav jiných uskupení je zapotřebí jiných karet velitelství. Karty postav položte na jednu hromádku přes kartu mise, kam ji hrajete.
Lodě jsou hrány na misích velitelství, pokud to jejich herní text umožňuje. Například: You may play cards, cards and equipment at this mission. Tento text umožňuje hrát a lodě, k hraní lodí jiných uskupení je zapotřebí jiných karet velitelství. Kartu lodě položte vedle mise, kde jí hrajete. Pokud máte na jedné misi více lodí, položte je do řady vedle dané mise.
Vybavení je hráno na misích velitelství. Každé velitelství umožňuje hraní všech typů vybavení. Vybavení položte na stejnou hromádku jako postavy.
Události hrajte buď do části vašeho stolu nazvané jádro (core) nebo na jinou kartu, podle toho jak je uvedeno v textu události.
Přerušení jednoduše ukažte všem hráčům a poté co splníte jejich herní text je vyřaďte. Karty Přerušení mohou být hrány i v jiných částech kola. Mnohá Přerušení používají slova "when" (popsáno dříve) a mohou být použita pouze nastane-li patřičná spoušť. Jiná obsahují slovo "Order" a mohou být hrána pouze v průběhu plnění rozkazů. V rámci těchto omezení můžete Přerušení používat v libovolné části svého kola i v kolech protivníků.

SHOWING YOUR CARDS (UKAZOVÁNÍ KARET)
Vaši protivníci si mohou prohlédnout libovolnou Vaší kartu v okamžiku, kdy ji hrajete. Poté co vyložíte kartu postavy nebo vybavení, můžete ji obrátit hrací stranou dolů a skrýt ji tak před vašimi protivníky. Vaši protivníci si později mohou karty postav a vybavení, které kontrolujete prohlédnout pouze:
Pokud používáte jejich text, atributy, dovednosti, ikony nebo jiné charakteristiky nebo
Pokud protivník používá text, který je nenáhodným způsobem zacílen na skupinu Vašich postav nebo vybavení.
V takových případech si může protivník prohlédnout pouze relevantní část karty.
Jiné karty mohou být prohlíženy libovolně kterýmkoliv hráčem.

DRAWING CARDS (LÍZÁNÍ KARET)
Můžete zaplatit jeden žeton a líznout si kartu. Každé kolo si můžete líznout více karet v ceně žetonu za kartu.

ORDER OF PLAYING AND DRAWING (POŘADÍ HRANÍ A LÍZÁNÍ)
Hrát a lízat karty můžete v libovolném pořadí.
Můžete začít své kolo líznutím karty, pak se rozhodnete vynést kartu. Jestliže tato karta stála 2, můžete stále použít zbývající 4 body k lízání nebo hraní dalších karet.
Pokud máte v balíčku nějaké karty, musíte každé kolo použít všech sedm žetonů. Pokud nemůžete nebo nechcete hrát karty, tak abyste využili všech sedm žetonů, musíte si za zbytek lízat karty.
Jakmile skončíte hraní a lízání karet, přejděte k další části kola.

2. EXECUTE ORDERS (PLNĚNÍ ROZKAZŮ)
Během této části kola používáte karty, které již máte ve hře. Různé typy "rozkazů" jsou popsány níže.

GENERAL RULES ON EXECUTING ORDERS (OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ ROZKAZŮ)
Jednu kartu můžete použít k plnění více rozkazů. Není žádný limit v počtu rozkazů, které může jedna karta za kolo splnit.
Vaše lodě a postavy mohou být při plnění rozkazů zastaveny. Může to být způsobeno pravidly nebo texty karet. K plnění rozkazů smíte použít pouze nezastavené postavy a lodě. Zastavené postavy a lodě nesmí plnit žádné další rozkazy.
V jeden čas můžete plnit pouze jeden rozkaz. To zahrnuje i hraní přerušení. Pokud má přerušení ve svém textu slovo "Order", není možné ho hrát v průběhu plnění jiného rozkazu.


BEAMING (TRANSPORT)
Transport Vám umožňuje přesun Vašich postav a vybavení na mise. Na misi, kde chcete používat transport, musíte kontrolovat loď. Zvolte libovolné množství postav a vybavení a přesuňte je jedním ze tří následujících způsobů:
Z planety nebo velitelství na jednu z Vašich lodí. Vezměte karty, které transportujete z hromádky na misi přesuňte je "na palubu" lodi - položte je pod kartu lodi (v libovolném pořadí).
Z lodi na planetu nebo velitelství. Vezměte karty, které transportujete z balíčku pod lodí a dejte je na hromádku na kartu mise (podobně jako byste je sem hrál).
Z jedné Vaší lodě na jinou Vaší loď. Vezměte karty z hromádky pod jednou z Vašich lodí a přesuňte je na palubu druhé lodi.
Transport nemůžete používat k přesunu na nebo z protivníkovi lodě, ale můžete se přesouvat na libovolnou planetu nebo velitelství, bez ohledu na to kdo je vyložil. Transport nemůže být použit k přesunu z mise na misi.


MOVING A SHIP (POHYB LODÍ)
Lodě se smějí pohybovat z mise na misi a tím s sebou přesouvat všechny karty, které mají na palubě. Aby se loď mohla pohybovat, musí být řízena.

Staffing Ship (Řízení lodi)
Vaše loď je řízená, pokud splňuje obě následující podmínky:
mezi postavami na palubě se nachází všechny ikony uvedené v požadavcích na řízení lodi, a
na palubě je postava stejného uskupení jako loď.
Každá ikona řízení musí být zastoupena jinou postavou. Postava s ikonou může nahradit , ale ne naopak.
Zastavené postavy nemohou pomáhat s řízením lodi.
Příklad: Federační loď U.S.S. Galaxy má požadavky na řízení . Loď je řízená pokud má na palubě jednu postavu s ikonou, další tři s nebo a dále jednu postavu, která může, ale nemusí, být jedna z těch, které poskytují nebo ikonu.

Using Range (Používání doletu)
Řízenou loď přesunete tak, že ji vezmete od jedné mise a položíte ji k libovolné jiné misi (ať už Vaší nebo protivníkově).
K tomu, abyste to mohli provést, musí mít loď dostatečný dolet. Sečtěte span obou misí. Pokud je součet menší než zbývající dolet lodi, přesuňte loď a odečtěte součet od jejího zbývajícího doletu.
Dolet se lodi obnoví na konci Vašeho kola.
Přesun z "Earth" (span 2) na "Intercept Renegade" (span 3) vyžaduje dolet 5. Pokud tento pohyb provede U.S.S. Galaxy nebude potom schopna dalšího pohybu. Dolet 3, který ji zbude, ji stačí na opuštění "Intercept Renegades", ale už nebude mít na dosažení jiné mise. Budete muset počkat, než se jí na konci kola obnoví její plný dolet 8.


ATTEMPTING MISSION (PLNĚNÍ MISE)
Postavy na vaší planetární nebo vesmírné misi se mohou pokusit o její splnění. Pokud se jim to povede, získají body a přiblíží Vás tak k vítězství.
Planetární misi plníte se všemi Vašimi nezastavenými postavami na dané planetě.
Vesmírnou misi plníte všemi Vašimi nezastavenými postavami na jedné z Vašich nezastavených lodí přítomných na dané misi.
Mise velitelství není možné plnit.
Můžete plnit pouze své mise - nikoliv mise vašich protivníků. Abyste se mohli pokoušet o splnění mise, musí mít aspoň jedna z postav, které se pokouší o plnění, ikonu uskupení odpovídající jedné z ikon na misi. Na některých misích je k popisu uskupení, které se mohou pokoušet o splnění mise, místo ikon použit text. Jakmile začnete pokus o plnění mise, nemůžete jej již přerušit.


Facing dilemmas (Procházení dilemat)
Když začnete pokus o splnění mise, spočtěte počet postav, které se plnění mise účastní. Hráč po Vaší levici odloží stranou svoji ruku a vezme si ze svého balíčku dilemat stejný počet karet.
Tento hráč si karty prohlédne a zvolí, která dilemata budete muset projít. Součet ceny těchto dilemat nesmí být větší než počet postav pokoušejících se o splnění mise.
Váš protivník nesmí zvolit více než jednu kopii každého dilema. Pokud plníte vesmírnou misi nesmí vybrat planetární dilemata a naopak, plníte-li planetární misi, nesmí zvolit dilemata vesmírná. Duální dilemata může zvolit v obou případech.
Dilemata, která Váš protivník nezvolí (nebo nemůže zvolit) jsou vrácena hrací stranou nahoru pod balíček jeho dilemat. Kdykoliv si hráč líže dilemata a dosáhne karty, která je hrací stranou nahoru, zamíchá balíček dilemat a položí jej hrací stranou karet dolů. Poté pokračuje v lízání.
Váš protivník vezme dilemata, která zvolil, seřadí je dle svého výběru a položí je hrací stranou karty dolů na stůl. Potom otočí vrchní dilema. Přečtěte si instrukce na dilematu a řiďte se podle nich.
Dilema má obvykle negativní efekt na postavy, které plní misi. Obvykle je možné tento efekt zrušit, pokud postavy disponují nějakými dovednostmi nebo atributy. Dilemata obvykle nemají efekt na karty, které se neúčastní plnění.
Občas dilemata vyžadují, aby byla položena na nějaké místo, například zpět do protivníkova balíčku dilemat (takovou kartu položte na spodek balíčku), nebo na Vaší loď. Pokud splníte všechny instrukce na dilematu a to Vám neřekne, kam jej máte položit, pak je takové dilema překonané a položte jej pod misi, o kterou jste se pokoušeli. Potom Váš protivník otočí další dilema z hromádky, kterou vytvořil.
V průběhu překonávání dilemat mohou být některé Vaše postavy zabity nebo zastaveny. Zastavené postavy odstraňte z týmu, který se o plnění pokouší. Zastavené postavy nemohou být cílem dalších dilemat ani nemohou pomáhat s procházením dalších dilemat nebo s plněním mise.
Pokud jsou všechny postavy, které se pokoušely o splnění mise zastaveny nebo zabity, neotáčejte žádná další dilemata, místo toho jsou považována za překonaná.
Pokud hráč zvolí vesmírné dilema na planetární misi (nebo planetární na vesmírné) neřešte jej a považujte jej za překonané.


Checking mission requirements (Ověření požadavků mise)
Požadavky mise je soubor atributů a dovedností, které jsou potřeba na splnění mise. Pokud jste prošli všemi dilematy, která na Vás Váš protivník nachystal a stále máte nějaké nezastavené postavy, ověřte, zda jsou schopny misi splnit. (Pro splnění mise nemusíte mít postavu, jejíž ikona uskupení odpovídá ikoně na misi.)
Jedna postava může poskytovat více dovedností.
Požadavky na atributy plníte sečtením patřičného atributu všech postav, které zůstali v týmu plnícího misi.
Pokud mají Vaše postavy všechny požadované dovednosti a součet jejich atributů je vyšší než požadované minimum, splnil jste misi. Kartu mise otočte o 90 stupňů a přidejte její body ke svému skóre. Tuto misi již nesmíte do konce hry znovu plnit.


If your attempt fails (Pokud Váš pokus selže)
Pokud nemůžete splnit požadavky mise, Váš pokus selhal a všechny Vaše zbývající postavy jsou zastaveny. O další pokus se můžete pokusit později. Ať už s jinými postavami nebo se stejnými, až nebudou zastaveny. Pokud, se pokoušíte o plnění mise, kde jsou již nějaká překonaná dilemata, odečtěte jejich počet od počtu postav, které se pokouší o plnění mise.
Pokud s osmi postavami plníte misi, kde jsou již tři překonaná dilemata, může si Váš protivník vzít pět dilemat a jejich cena dilemat, které použije nesmí překonat 5 bodů. Váš protivník smí použít kopii dilema, které jste již překonal.


OTHER ORDER ACTIONS (JINÉ ROZKAZY)
Některé karty popisují akci, které začíná slovem Order. Tyto akce smíte použít pouze během svého kola v části "plnění rozkazů". Text karty popisuje, co máte udělat při plnění takového rozkazu.
Během této části kola smíte také hrát přerušení se slovem Order.
Jakmile skončíte plnění rozkazů, pokročte do další části kola.

3. DISCARD EXCESS CARD (ZAHOZENÍ PŘEBYTEČNÝCH KARET)
V této části kola možná budete muset zahodit nějaké karty. Pokud máte v ruce více než sedm karet, vyhoďte tolik karet, aby Vám jich v ruce zbylo sedm.
Dále můžete provést akce, které se dějí na konci každého Vašeho kola, "at end of each of your turn". Každá taková akce smí být provedena pouze jednou za kolo. Akce můžete provádět v libovolném pořadí.
Jakmile provedete všechny tyto akce, končí Vaše kolo. Všechny zastavené karty všech hráčů přestanou být zastavené a všem lodím všech hráčům se obnoví jejich dolet.

WINNING THE GAME (VYHRÁNÍ HRY)
Hráč vyhraje hru pokud má:
skóre 100 bodů nebo více,
splnil aspoň jednu planetární misi,
splnil aspoň jednu vesmírnou misi.
Hra skončí okamžitě, když jsou splněny všechny tři podmínky. (Vítěz nedokončuje zbytek svého kola.)
Hra také skončí, když všem hráčům dojdou karty v jejich hracích balíčcích. v takovém případě vyhrává:
hráč s nejvyšším skóre, který má splněnou planetární i vesmírnou misi, pokud nikdo takový není pak
hráč s nejvyšším skóre, který má splněnou nějakou misi, pokud není ani to splněno pak
hráč s nejvyšším skóre.
Pokud více hráčů dosáhne některé z těchto podmínek a jejich skóre je stejné, pak sdílejí vítězství.

BUILDING A DECK (STAVBA BALÍČKU)
Každý hráč začíná hru s balíčkem složeným s minimálně 60 karet v následujícím složení:
5 různých misí
balíček dilemat s minimálně 20 dilematy
hrací balíček s minimálně 35 kartami
Při stavbě nesmíte použít více než tři kopie karet se stejným názvem (ignorujte podnázvy).
V balíčku smíte použít tři kopie karty "Jean-Luc Picard, Explorer" nebo třeba jednu kopii této karty a dvě kopie "Jean-Luc Picard, Argo pilot". Nesmíte použít tři kopie každé této karty, protože mají shodný název.

OTHER IMPORTANT RULES (DALŠÍ DŮLEŽITÁ PRAVIDLA)

UNIQUENESS (UNIKÁTNOST)
Mnoho karet (zvláště postav a lodí) reprezentují něco, co je jedinečné. Takové karty mají před názvem tečku () označující, že můžete kontrolovat pouze jednu kopii takové karty.
Ve hře můžete mít pouze jednu kopii karty s názvem " Jean Luc Picard". Ostatní hráči smí mít ve hře také karty s tímto názvem, ale pouze jednu na hráče.
Dvě karty reprezentují tu samou věc, pokud mají stejné názvy, i když je jejich podnázev rozdílný. Nesmíte hrát nějakou kartu a vyměnit s ní jinou kartu ve hře, i když mají stejné názvy nebo reprezentují stejnou věc.
Nesmíte převzít kontrolu nad protivníkovou kartou, pokud její kopii již kontrolujete.
Všechny karty, které nemají před názvem jsou neunikátní. To znamená, že hráč může mít ve hře víc kopií takové karty.


Mnoho událostí je neunikátních a můžete jich mít ve hře více kopií. Efekt takových karet je kumulativní.


PRESENT (PŘÍTOMNÝ)
Toto je slovo, kterým karty postav a vybavení odkazují na jiné.
Pokud je karta na planetě nebo velitelství pak je přítomná se všemi kartami na stejné planetě nebo velitelství.
Pokud je karta na lodi, je přítomná se všemi kartami na téže lodi. Pokud je daná loď na planetární nebo vesmírné misi, pak karty na její palubě nejsou přítomné s kartami na planetě nebo velitelství.


COMBAT (SOUBOJ)
Některé karty mají text, který Vám umožní vyvolat souboj mezi postavami. Abyste to mohli udělat, musíte mít nějaké své postavy přítomné s nějakými postavami protivníka. Souboj obsahuje všechny Vaše nezastavené postavy a všechny nezastavené postavy Vašeho protivníka. Pokud je zde přítomno více protivníků, zvolte si, kterého se bude souboj týkat.
Souboj nesmíte začít na velitelstvích.
K zahájení souboje je často třeba nějaká dovednost nebo charakteristika. Například: Destroy this event to begin combat involving you personel. Abyste mohli začít souboj, musíte mít aspoň jednu postavu.
Sečtěte sílu všech Vašich postav účastnících se souboje. Váš protivník udělá totéž. Porovnejte výsledky. Hráč s větším výsledkem je vítěz. Pokud jsou výsledky stejné, vítěz není.
Karta, která vám souboj umožnila také popisuje efekt, který můžete využít, pokud vyhrajete. Kromě efektu této karty (nebo jiné karty spojené se soubojem) není jiný efekt způsobený vítězstvím nebo prohrou v souboji.
Když souboj skončí, jsou všechny Vaše postavy účastnící se souboje zastaveny (protivníkovi postavy zastaveny nejsou).

ENGAGEMENT (STŘETNUTÍ)
Některé karty mají text, který Vám umožní vyvolat střetnutí mezi loděmi. Abyste to mohli udělat musíte mít nějakou svou loď přítomnou s nějakou protivníkovou lodí. Střetnutí obsahuje jednu Vaší loď, která musí být řízená a jednu protivníkovu loď, která řízená být nemusí. Pokud je zde přítomno více nepřátelských lodí, zvolte si, které se bude střetnutí týkat.
Střetnutí nesmíte začít na velitelstvích.
K zahájení střetnutí je často třeba nějaká dovednost nebo charakteristika. Například: Destroy this event to begin engagement involving you Treachery personel. Abyste mohli začít střetnutí, musíte mít na palubě lodi, která se zapojuje do střetnutí, aspoň jednu postavu s Treachery.
Některé karty umožňují přidat do střetnutí další loď. Například: When an engagement involving your ship begins at this mision, if this personel is aboard ship, this ship may join that engagement. Pokud se tato loď přidá do střetnutí , budete mít dvě lodi proti protivníkově jedné. Každý hráč může použít různé karty k přidání libovolného počtu lodí do střetnutí. Pouze řízené lodi se můžou přidat do střetnutí.
Sečtěte zbraně všech Vašich lodí ve střetnutí. Protivník sečte štíty všech jeho lodí ve střetnutí. Porovnejte součty. Hráč s vyšším součtem je vítěz. Pokud jsou součty stejné, vítěz není.
Karta, která vám střetnutí umožnila také popisuje efekt, který můžete využít, pokud vyhrajete. Kromě efektu této karty (nebo jiné karty spojené se střetnutím) není jiný efekt způsobený vítězstvím nebo prohrou v souboji.
Když střetnutí skončí, jsou všechny Vaše lodě účastnící se střetnutí (a postavy na jejich palubě) zastaveny (protivníkovi lodě a postavy zastaveny nejsou).


DAMAGE (POŠKOZENÍ)
Některé karty (nejčastěji události, které způsobují střetnutí, a dilemata) Vám říkají, abyste je položili na protivníkovu loď, a dále po slově Damage popisují efekt na protivníkovu loď. Jakmile je taková karta umístěna, všechny ostatní texty nepopisující efekt poškození, jsou ignorovány.
Každá loď smí nést maximálně dvě karty poškození. Když je na loď pokládána třetí taková karta, je loď zničena a všechny karty na ní jsou položeny k vyřazeným kartám jejich vlastníků. Vyjímka: všechna dilemata jsou vrácena pod balíčky dilemat jejich vlastníků.
Karty poškození můžete odstranit tak, že loď vezmete na velitelství, která Vám takovou loď umožňuje hrát. Na konci každého Vašeho kola můžete odstranit jednu kartu poškození z každé takové lodi.
Loď třídy D´Deridex můžete hrát na Romulu. (Romulus Vám umožňuje hrát lodě.) Pokud je na konci vašeho kola na Romulu tato loď se dvěmi kartami poškození, můžete z ní jednu kartu poškození odstranit.
K odstranění karet poškození není možné použít karty, jejich text neumožňuje odstranit přímo karty poškození. Například: Destroy an Event. Lose 5 points. Tato karta Vám neumožňuje odstranit kartu poškození, přestože je zároveň událostí.

BRIG AND CAPTIVES (VĚZENÍ A ZAJATCI)
Některé karty umožňují vzít protivníkovu postavu a dát si jí do vlastního vězení. Vězení je část vaší herní plochy (podobně jako jádro). Postavy ve vězení jsou nazývány zajatci.
Pokud je Vaše postava zajatcem, nesmíte používat její herní text. Například nesmíte hrát karty, které vyžadují, abyste kontrolovali postavu s leadership, pokud je Váš jediný Leadership zajatcem.
Pokud je zajatcem nějaká unikátní postava, nesmíte vyložit její další kopii.
Pokud karta používá texty "your captive" nebo "you have a captive", odkazuje na protivníkovu postavu zajatou ve Vašem vězení, nikoliv na Vaší postavu v protivníkově vězení.
Postavy ve svém vězení nekontrolujete. Například pokud máte ve vězení protivníkova Gowrona, stejně můžete vyložit svého Gowrona.

GLOSSARY (HESLÁŘ)
Tento heslář obsahuje další pojmy a pravidla, která nebyla ještě vysvětlena, a rozšiřuje výklad pojmů, o kterých jste již četli.

ability (schopnost) - Libovolná akce uvedená v herním textu postavy.

actions (akce) - Téměř vše, co se děje při hře, je nějakým druhem akce. Hráči provádějí akce hraním karet, lízáním karet, používáním herních textů, plněním rozkazů, a tak dále. Normálně může hráč provádět akce jen během svého kola, ale existují i "reakce" ("response actions"), které je možné provádět v kole libovolného hráče.
Reakce (Response actions) - herní text reakcí vždy začíná slovem "when" a obsahuje popis spouště, jejíž splnění Vám umožní použití tohoto herního textu. Kdykoliv je tato spoušť splněna, smíte použít daný herní text.
Občas nějaká spoušť umožní použití více reakcí. V takové situaci smí hráč použít kolik reakcí chce a může je použít v libovolném pořadí. Hráč smí požít více kopií jedné karty jako reakci na jednu akci.
Někdy chce na jednu akci reagovat více hráčů. První má možnost reagovat hráč, jehož je kolo, poté hráč po jeho levici, a tak dále po směru hodinových ručiček. Pokud některý hráč nechce reagovat, může se jednoduše této možnosti vzdát, což ho nepřipraví o možnost zareagovat na danou akci později.
Pokud se postupně všichni hráči vzdají možnosti reagovat, končí možnost reagování na akci.
Někdy reakce zruší nějakou akci před tím, než se stane. V takovém případě zůstává cena zrušené akce zaplacena.
Předpoklady (Requirements) - Veškeré předpoklady pro provedení akce (jako třeba hraní karty) zkontrolujte před zaplacením ceny. Například některé karty vyžadují, abyste kontroloval postavu s konkrétní dovedností.
Cena (Cost) - Cena za provedení akce může být zaplacení žetonů, zastavení postavy, vyřazení karty z ruky, zničení karty a nebo spousta jiných věcí. Cena akce je obvykle napsaná před slovem "to" (akce má často tvar "pay X to do Y", kde X je cena a Y efekt).
Pokud máte dvě karty, které umožňují provedení akce se stejnou cenou, musíte zaplatit za každou zvlášť. Nemůžete zaplatit jednu cenu a provést za ní dvě akce.
Efekt (Effect) - Pokud po Vás efekt herního textu karty požaduje provedení nějaké akce a vy to nemůžete splnit, musíte provést kolik můžete a zbytek ignorovat.
Například pokud po Vás efekt dilema požaduje, abyste zastavili dvě postavy s Medical a vy máte pouze jednu, zastavte tu co máte a zbytek ignorujte.

Commander (velitel) - Toto klíčové slovo používané na postavách je následováno dvoutečkou a jménem lodi a označuje vztah mezi postavou a lodí. Například Jean-Luc Picard, Explorer má klíčové slovo Commander: U.S.S. Enterprise-E. Podobně jako s ostatními klíčovými slovy, ani s tímto není spojeno žádné pravidlo, ale mohou se na něj odvolávat některé karty.

Discarding (vyřazování) - Vyřazené karty jsou umísťovány na hromádku hrací stranou nahoru a po jedné, takže každý hráč vidí, které karty jsou vyřazovány. Pořadí vyřazených karet je nepodstatné. Své vyřazené karty si smíte prohlížet kdykoliv, zato protivníkovi si prohlížet nesmíte. Když si berete nějakou kartu ze svých vyřazených karet, musíte ji ukázat soupeřům, aby si mohli ověřit, že si berete tu správnou.
Kdykoliv nějaká karta opouští hru, všechny karty na ní zahrané jsou vyřazeny. Vyjímkou jsou dilemata, ty se vrací pod balíček dilemat jejich vlastníka.

Equiped with (vybaven) - Některé herní texty vyžadují, aby byla postava něčím vybavena ("equiped with"). Pokud je postava přítomna s vybavením a může být ovlivněna herním textem tohoto vybavení, pak je jím vybavena.
Například Miles O'Brien je postava s Engineer, ale bez Medical. Může být vybaven kartami "Starflee Type-2 Phaser" (While in combat, each of your personnel is Strength +1), "Engineer Kit" (Each of your Engineer personel present gains Physics), ale nemůže být vybaven kartou "Medical Kit" (Each of your Medical personel present gains Biology).

Examine (prohlédnout) - Pokud efekt říká, že si nějaký hráč může prohlédnout nějakou kartu, pak je karta ukázána pouze danému hráči. Hráč si kartu může prohlédnout celou.

Modifiers (Modifikátory) - Pokud jsou na nějaké číslo (jako atribut nebo body) aplikovány nějaké modifikátory a jeho hodnota klesne pod nulu, pak je považováno za nulu.

Moving a ship (Pohyb lodí) - Tato dodatková pravidla mohou ovlivnit Dolet vyžadovaný pro pohyb lodi.
Pokud sčítáte span dvou misí z různých kvadrantů, přičtěte 2.
Některé mise mají klíčová slova, která je označují jako část nějakého regionu. Pokud sčítáte span dvou misí ze stejného regionu, odečtěte 2.
Pokud více hráčů vyložilo kopii stejné mise, pak jsou karty na všech těchto kopiích uvažovány jako by byly na té samé kartě.

Remove from the game (Odstranit ze hry) - Pokud po Vás herní text karty požaduje, abyste odstranili kartu ze hry, nedávejte ji k žádným vyřazeným kartám, ale položte ji úplně stranou. Do balíčku jejího vlastníka ji vraťte až po skončení hry.

Reveal (ukázání, odhalení) - Pokud nějaký efekt požaduje aby někdo ukázal ("REVEAL") kartu pak ji ukáže všem hráčům.

Selections (Výběry) - Pokud má být nějaká karta vybrána náhodně, zamíchejte všechny karty, kterých se výběr týká, podržte je hrací stranou dolů a nechte protivníka jednu vytáhnout.
Pokud herní text umožní hráči vybrat kartu, může si plně prohlédnout všechny karty, kterých se výběr týká.
Pokud některý hráč provádí výběr a dojde k nerozhodné citaci (postava s největší cenou, postava, která má nejvyšší Cunning), z možných karet vybere vlastník karet.

Species (Druh) - Některé postavy patří k biologickému druhu, který má stejné jméno jako některé z uskupení. Na uskupení je vždy odkazováno s pomocí ikon. Druh je zmiňován slovně.
Například pokud karta vyžaduje postavu, Worf její požadavky nesplňuje, přestože je to Klingon. Pokud karta vyžaduje Romulanskou postavu, Reman jejím požadavkům nevyhovuje, přestože se jedná o postavu.

Stopped (Zastavený) - Zastavené karty Vám neznemožňují provádění akcí jinými nezastavenými kartami, s kterými jsou přítomné.
Například smíte začít střetnutí lodí, která má na palubě zastavené postavy, pokud má na palubě dostatek nezastavených postav, které mohou splnit všechny požadavky. Můžete plnit misi s nezastavenými postavami na planetě, všechny zastavené postavy na této planetě jsou ignorovány.
Zastavené postavy na palubě lodi jsou touto lodí při jejím pohybu převáženy, přestože se nemohou podílet na jejím řízení. Nemůžete používat herní text žádné postavy ani lodi, které je zastavena. Včetně reakcí ("when"), spuštěných efektů ("while") a efektů, které jsou normálně průběžné. Například: Each of your other Honor Klingon present is Cunning +1. Herní texty, které požadují, abyste kontroloval postavu nebo loď mohou být použity pouze, kontrolujete-li nezastavenou postavu nebo loď. Například: To play this interrupt, you must command a Anthropology personnel. Toto přerušení nemůžete hrát, pokud jsou všechny vaše postavy s Anthropology zastavené.
Vybavení není nikdy zastavené, ani když jsou všechny postavy s kterými je přítomno zastavené.

- Dodatek pro První edici -

V levém dolním rohu, můžete vidět First Edition Compatible značku. Tyto karty můžete míchat s kartami z První edice a hrát je podle starých pravidel. Když hrajete Druhou edici, můžete tyto značky ignorovat. Některé karty vyžadují pravidla "konverze" pro použití v První edici. Tyto pravidla můžete stáhnout zdarma na stránkách www.decipher.com.

Překlad: Václav Voříšek + Margh