STAR TREK KARTIČKY


Karetní hra Star Trek - Pravidla hry pro První edici
(pravidla pro Novou generaci)

Úvodní informace

Základní balíček obsahuje náhodně vybrané karty umožňující jednomu hráči začít velké dobrodružství. Hra Star Trek: The Next Generation Customizable Card Game (dále jen STNG:CCG) vyžaduje zapojení dvou hráčů (hrát se však dá i ve třech nebo i ve čtyřech). Dříve, než začne samotná hra, každý hráč provádí tzv. standardizaci, to jest vytvoření hracího balíčku výběrem ze všech jemu dostupných karet. Účinky karet jsou mnohdy navzájem propojeny (jedna karta například omezuje efekt druhé, druhá plně ruší jinou apod.), a tak existuje mnoho útočných či obranných variant. Karty představují Mise, Dilemata, Osoby, Lodě a mnohé další, vycházející ze světa Star Trek: The Next Generation. Každá karta přináší do hry určitou sílu. Hráči si vytvářejí sami strategii, vedoucí ke splnění misí a získání potřených bodů.

Vítězem hry se stává ten, kdo jako první dosáhne 100 bodů, nebo (v případě dolízání hracího balíčku libovolným hráčem) rozhoduje vyšší počet do té doby dosažených bodů. Nyní existuje několik set karet a mnoho dalších je ve stádiu vývoje v připravovaných nových vydáních či doplňovacích sadách.

Cílem hry je získávat body, a to zejména splněním jednotlivých misí. Bitvou kosmických lodí nebo střetnutím výsadkových týmů nezískáváte však nic.

Začátečníkům nebo málo zkušeným hráčům doporučujeme začít hru podle základních pravidel a neexperimentovat ihned s pravidly pro pokročilé. Vlastní pravidla pro pokročilé jsou uvedeny v závěrečné kapitole. Úplní začátečníci by si měli nejdříve řádně přečíst pravidla a teprve poté si zkusit zahrát první hru. Co se zdá komplikované v počátcích, stává se zcela přirozeným již následujících hrách. Zcela jistě je zapotřebí určité herní praxe než objevíte všechny možnosti, které tato hra nabízí. Buďte trpěliví.

Nejste nuceni si pamatovat, co která karta provádí. Popisy a symboly na jednotlivých kartách Vám prozradí všechno. Vyskytne-li se nejasná situace, nepopsaná nebo neřešená základními pravidly, jednoduše použijte k vyřešení daného problému obecný smysl v duchu seriálu Star Trek: The Next Generation a poté pokračujte ve hře...

Kdo je kdo - Příslušnost
Rozlišujeme tři hlavní vesmírná uskupení ve hře: SPOJENOU FEDERACI PLANET (dále jen Federace), ROMULANSKÉ CÍSAŘSTVÍ (dále jen Romulani) a KLINGONSKOU ŘÍŠI (dále jen Klingoni). Většina Osob a Lodí patří k těmto hlavním uskupením. Přesto jsou některé karty tzv. Neutrální, což znamená, že spolupracují s libovolným uskupením. Například neutrální osoby mohou být naloděny na libovolné plavidlo k posilnění stávající posádky. Federálové jsou označení barvou modrou, Klingoni červenou, Romulané zelenou a neutrálové pak zlatou (respektive žlutou). Také je můžete rozeznat podle symbolu jednotlivých uskupení v kroužku v pravém horním rohu karty.

Je ale docela možné být příslušníkem jedné rasy a patřit do “tábora” druhé. Například Lt. Worf je nepochybně rozený Klingon, ale je spojen službou ve vesmírné flotile s Federací. Při standardizaci hracího balíčku si každý hráč může dle své libovůle zvolit jakékoliv uskupení, které bude kontrolovat nebo vytvářet i spojenectví dvou nebo dokonce tří. Nevadí, když si oba hráči zvolí stejné zařazení. Z hlediska strategie je však výhodné ponechat si své rozhodnutí v tajnosti a překvapit protihráče až v samotné hře.

Za běžných podmínek není dovoleno míchat karty z jednotlivých uskupení. Například Klingoni nemohou cestovat romulanskou lodí. Jsou zde však výjimky, o kterých si povíme později.

Karty

Rozlišujeme karty BĚŽNÉ (common), MÁLO BĚŽNÉ (uncommon), RARITNÍ (rare). Vzácnost té které karty většinou odpovídá její síle. Hráči si mohou dokoupit další karty v základních balíčcích nebo ve vylepšovacích sadách, případně je získat výměnou mezi samotnými hráči. Základní balíčky jsou většinou méně finančně náročné počítáme-li cenu za jednu kartu, ale na druhé straně máte daleko větší procento pravděpodobnosti získání raritní karty ve vylepšovacích sadách. ULTRA-RARITNÍ karty (např. Datův smích) jsou vyráběny pouze v minimálním množstvím pouze v minimálním množství a mohou být v současné době získány pouze ve speciální nabídce od výrobce.

Ve hře se vyskytuje následujících devět druhů karet.

Míse (MISSION)
Obsahující informace o vlastních misích včetně požadavků na jejich splnění. Podaří-li se hráči splnit, přičítá si ke svému skóre počet bodu uvedených na jednotlivých misích. Výše bodů závisí na nárocích plnění. Rozeznáváme dva typy misijních karet: PLANETÁRNÍ a VESMÍRNÉ. Rozlišení symbolem v rámečku (planeta x vesmír s hvězdami).

Dilemata (DILEMMA)
Vytvářejí zajímavá přerušení při pokusech o plnění misí a nabízejí zvláštní výzbroj. V závislosti na složení výsadkového týmu nebo posádky vesmírné lodi, Dilemata zastavují nebo zpomalují plnění misí. Některá Dilemata fungují na planetách, jiné pouze ve vesmíru. Rozeznáváme tři druhy Dilemat: PLANETÁRNÍ, VESMÍRNÉ nebo KOMBINOVANÉ, rozlišené opět symboly v rámečcích.

Artefakty (ARTIFACT)
Představují velmi raritní předměty (většinou archeologické nálezy nebo věci pocházející z budoucnosti), a nalezené na planetárních misích. Umožňují hráči získat značnou převahu nad protivníkem.

Základny (OUTPOST)
Označují místa, kde se do hry dostávají osoby posádek, kde je nakládáno vybavení a z kterých jsou vypouštěny lodě. Rozeznáváme čtyři druhy základen: FEDERÁLNÍ, ROMULANSKOU, KLINGONSKOU a NEUTRÁLNÍ.

Lodě (SHIP)
Pomocí těchto karet dostanete své posádky na místa plnění (tedy k misím). Jednotlivé lodě se navzájem liší v doletu, výkonu zbraní a štítů, což určuje jejich “sílu” ve hře.
Dolet (RANGE) určuje, jak daleko je loď schopná během jednoho hracího kola letět
Zbraně (WEAPONS) určují útočné schopnosti lodi během bitvy
Štíty (SHIELDS) určují obranou kapacitu lodi během bitvy.
Opět rozeznáváme čtyři zařazení lodí: FEDERÁLNÍ, ROMULANSKÉ, KLINGONSKÉ a NEUTRÁLNÍ.

Osoby (PERSONAL)
Představují členy posádek lodí a výsadkových týmů. Karty osob se třídí do sedmi klasifikací podle zařazení na palubě vesmírných lodí – Důstojník (Officer), Technik (Engineer), Lékař (Medical), Vědec (Science), Stráž (Security), Významná osobnost (VIP – Very Important Person) a Civilista (Civilian). Navzájem jsou ještě rozlišovaní pomocí tří následujících hlavních charakteristik a mnoha speciálních dovedností:
Komplexnost (INTEGRITY) představuje morálku, oddanost a disciplínu.
Přemýšlivost (CUNNING), která je tvořena chytrostí, představivostí a inteligencí.
Síla (STRENGHT) zahrnuje nejen fyzickou sílu, ale i odolnost, agresivitu a bojové schopnosti.
Tyto vlastnosti (vyjádřeny v číselném ohodnocení) a další speciální dovednosti (např. Navigace, hvězdná kartografie, astrofyzika apod.) jsou potřebné ke splnění jednotlivých misí nebo překonání určitých dilemat.

Vybavení (EQUIPMENT)
Představují speciální vybavení jako například phasery nebo trikodéry, které výrazně zlepšují výkon a vlastnosti lodní posádky nebo výsadkového týmu.

Události (EVENT)
Vytvářejí speciální podmínky nebo fenomény. Vykládají se během vlastního kola.

Přerušení (INTERRUPT)
Tyto karty přinášejí do hry speciální podmínky nebo výskyt určitých fenoménů kdykoliv během hry. KARTY PŘERUŠENÍ JEDNODUŠE PŘERUŠUJÍ. Mohou být zahrány dokonce i během hracího kola protihráče. Následky zahrání karet Přerušení jsou velmi krátkodobé, ne však ve všech případech.

Jdeme na to!

Jak hrát?
Cílem hry je plnit mise ve vesmíru a získávat tak potřebné body. Vítězme klání se stává hráč, kterému se podaří jako prvnímu získat 100 bodů a více bodů, nebo hráč s vyšším počtem dosažených bodů v případě dolízání hracího balíčku.
Hru je možno rozdělit do několika fází: stádium první – standardizace hracího balíčku, stádium druhé – vytvoření vesmíru a stádium třetí – vlastní hra.

Stádium první – standardizace hracího balíčku

Každý hráč “strategicky” vybere 60 (v základní hře) karet ze svého balíčku. Mezi těmito kartami musí bezpodmínečně být:
6 karet Misí.
Jedna základna pro každé uskupení, které zamýšlíte nasadit do hry.
Zbývající karty si hráč namíchá podle svého uvážení a zvolené taktiky s jediným omezením. MAXIMÁLNĚ POLOVINU ZE VŠECH 60 KARET NSAZENÝCH DO HRY MOHOU TVOŘIT TZV. TVURČÍ KARTY (MISE? ZÄKLADNY, ARTEFATY A DILEMATA). Po výběru karet si překontrolujete, zda jich je přesně 60.

Jestliže jste vybaveni pouze základním balíčkem. Vaše volba je velmi snadná. Protože se společnost DECIPHER ING. rozhodla pro náhodný výběr karet do prodávaných balíčků, může se stát, že Vám některé karty budou chybět. Přechodně se tento problém dá vyřešit náhradou jedné karty druhou (tzv. proxy). Například klingonskou základnu bude představovat romulanská apod. Nebo se rozhodnete hrát pouze na 4 mise na každé straně vesmíru, či se sníží počet karet do hry na 55 nebo 50. Také je zde možnost získat další karty výměnami s ostatním hráči nebo nákupem dalších balíčků.

Několik rad pro standardizaci hracího balíčku:
Nejdříve vyberte mise, které Vám napovědí minimální požadavky na členy posádky, a tím pomohou zvolit vhodné karty členů posádek. Mise také určí požadavky na uskupení. Minimálně zvolte jednu základnu, jednu loď a několik členů posádky (osob) za každé uskupení ve svém hracím balíčku.
Namíchejte karty Událostí, Vybavení, Dilemat a Artefaktů. Dříve si však promyslete, s jakou taktikou hry a složením posádky může přijít Váš soupeř a vyberte karty, které budou zaměřeny proti jeho hracímu balíčku. Dále rovněž vyberte karty posilující Vaše schopnosti a také ty, které se dají využít při obraně.
Vložte do hracího balíčku několik stejných karet značné důležitosti (např. Spojenectví apod.). S výjimkou tzv. tvůrčích karet se ostatní zamíchají a poté se při vlastní hře lízají z hracího balíčku. Karty v jeho spodní části se nemusí vůbec dostat do hry. Jestliže chcete mít větší jistotu, že Vám některé karty přijdou do ruky dříve a zajistí zvolenou taktiku, zařaďte minimálně dvě, případně až tři stejné “rozhodující karty”.

Stádium druhé – vytvoření vesmíru

Tato fáze zahrnuje tři časově příliš nenáročné kroky:
stanovení linie vesmíru
doplnění vesmíru
umístění základny či základen
Důležitá poznámka: Sledujte “stopu” svých karet. Protože oba hráči skládají část svých karet do společné linie vesmíru, měl by je každý z nich zásadně orientovat k sobě (na rubové straně pak znak směřuje ven). Zvykněte si! Díváte-li se na karty (například při plnění mise), pouze je jednoduše otočte a vždy zachovejte směr orientace symbolu na rubové straně karet. Není nic příjemného přijít o nějakou vzácnou nebo oblíbenou kartu.

Stanovení linie vesmíru
Každý hráč si připraví stanovený počet karet misí, zamíchá je a položí je lícem dolu na hromádku. První hráč začíná – vytáhne misi z vrchu hromádky a vyloží ji na stůl. Poté se již hráči střídají ve vykládání karet, jež mohou umístit na libovolnou strnu vesmírné linie (znamená to, že Vaše a protihráčovy mise nemusjí pravidelně střídat jedna vedle druhé). Zapamatujte si, že každý hráč vykládá své karty Misí směrem k sobě (naznačuje tím i vlastnictví karet). Vesmírná linie představuje místa blízká i vzdálená ve Vesmíru (našem), kde mají být splněny jednotlivé mise. Tyto karty tedy mimo určení místa definují i úkoly (mise). Vesmírná linie je podobná hrací desce, ale pro každou hru naprosto rozdílné.Vesmírná linie je občas nazývána prostorové/časové kontinuum.
Karty Misí jsou navrženy tak, aby prodávaly všechny potřebné informace, a to oběma hráčům. Základní jsou určeny pro Vašeho soupeře, ucelené pak pro Vás samotné. Barevné symboly na kartách určují, jakým uskupením je dovoleno se pokoušet o plnění. Každý hráč má právo plnit jakoukoliv misi za předpokladu, že hraje a také “nasadí” odpovídající uskupení uvedené na vlastní kartě.
Například , hrají-li oba hráči s Klingony, pak oběma je dovoleno plnit jakoukoliv “klingonskou” misi ve stanovené linii vesmíru. Některé mise jsou určeny pro dvě, některé pak pro všechny tři hlavní uskupení.
Bez ohledu na vlastníka karty, kdo splní misi, získává jako odměnu počet bodů uvedených na kartě. Již splněné mise se nedají opětovně plnit. Požadavky na splnění misí jsou vysvětleny v dalších kapitolách.

Doplnění vesmíru
Po skončení vykládání karet Misí hráči přistupují k vytváření tzv. záplatek, a to skrytím karet Dilemat a Artefaktů pod jednotlivými misemi. Tyto karty (Dilema( Vám ztrpčují život, připravují o cenné členy lodních posádek, dokonce ničí vaše lodi apod. Naproti tomu Artefakty mile překvapí a většinou přinášejí pomoc tolik potřebnou ve hře. A spatříte je “většinou” až při pokusu o splnění mise.
Fáze jejich vyložení trvá velice krátce (několik minut). Většinou hráči nasazují dilemata pod soupeřovy mise a naopak artefakty ukládají pouze pod své. Není to však naprosto závazné a záleží na Vaší taktice.
Nikdy neukazujte karty Dilemat a Artefaktů soupeři, protože tyto karty tvoří “překvapení” a vnášejí do hry i prvek hazardu, kterému bude vystaven při pokusu o plnění dané mise a společně vytvářejí ono tajemno a neznámo, tolik potřebné pro každou dobrou hru.
Zde je několik základních pravidel týkajících se karet Dilemat a Artefaktů.
Je dovoleno umístit pod Misi více než jedno Dilema nebo Artefakt. Tyto karty se vždy dávají lícem dolů pod jednotlivé Mise. Řečeno jinak, otočí-li se karty Mise při plnění, jako první uvidíte poslední kartu Dilema.
Hráči nesmí umístit stejná Dilemata nebo Artefakty pod jednu Misi. Když jsou takovéto karty nalezeny podruhé, VYŘAZUJE SE ZE HRY.
Artefakty se smějí nalézat pouze na planetárních misích.
Jak již bylo naznačeno dříve, planetární Dilema se musí nalézat na planetách, vesmírné ve vesmírném prostoru a kombinované pak na obou místech. Karty nesprávně umístěné se vyřazují ze hry.
Dilemata a artefakty je možné uvést do hry pouze v této fázi, nepoužité karty se rovněž vyřazují. Hráč však není povinen tyto karty vůbec nasadit do hry, nebo je umístit pod všechny mise (vlastní či protihráče). Zvolí-li oba hráči tuto variantu u všech misí, končí fáze vytváření vesmíru okamžitě po vyložení Misijních karet.

Umístění základny/en
Samotné základny představují místa ve vesmíru, kde se členové posádek a lodě hlásí do Vašich nebo protihráčových služeb. Po umístění Misijních karet, Artefaktů a Dilemat si každý hráč střídavě vybere místo ve vesmíru, kde zřídí základnu. Ta se může nacházet jak na planetě tak i ve vesmírném prostoru.
Základny symbolizují místa zřízena jednotlivými uskupeními. Pod jednou misí se může nacházet více vlastních nebo protihráčových základen. Nicméně každému hráči je dovoleno v této počáteční fázi vyložit pouze jednu základnu pro každé uskupení, které má ve svém standardizovaném balíčku. Výjimku tvoří tzv. Neutral Outpost (neutrální základna – obsahuje Free Warp Pack), kterou může nasadit do hry. Ta musí být umístěna jen na misi ve vesmírném prostoru a navíc se na ni nedají opravovat vesmírné koráby. Má však také jednu nespornou výhodu – bez vzájemných konfliktů zde mohou posádky všech uskupení trávit čas před naloděním na jednotlivá plavidla a kotvit lodě čekající na vhodnou posádku.
Jste oprávněni zřídit další základnu v již probíhající hře, ale musíte mít v posádce odpovídající počet Techniků a také další kartu Základny v ruce (HRAJE SE POTOM JAKO KARTA UDÁLOSTI).
Základna smí být zřízena pouze na místě (misi se stejným uskupením (klingonskou základnu není možné umístit jenom pod federální apod.) Hráč ji může rovněž umístit pod Misi, která je tzv. víceskupinová, ale jeho vlastní uskupení tam nesmí chybět.
Kartu základny umísťujete lícem nahoru, přímo pod zvolenou Misi a to tak, že částečně pod misí vyčnívá a oznamuje tím svoji příslušnost a hodnotu obranných štítů.
Když se oba hráči rozhodnou pro stejné uskupení, každý si zřizuje vlastní základnu. Pokud nebude eventuálně v dalších doplněních pravidel stanoveno jinak, je nemožné používat/využívat protihráčovu základnu. Škoda...

Stádium třetí – Vlastní hra

Každý hráč řádně zamíchá zbývající karty tvořící tzv. hrací balíček. Nyní si každý hráč lízne sedm karet ze svého balíčku a ponechá si je v ruce. Hrací balíček pak umístí stranou od vytvořené linie vesmíru, lícem karet dolů.
Poznámka: Počet karet držených v ruce v následujících hracích kolech není omezen žádným limitem.
Hráč, který jako poslední ukončil “tvorbu” vesmíru, začíná hru. Poté se již hráči pravidelně střídají.
Během vlastního hracího kola je Vám umožněno:
Vyložit jednu kartu z ruky na stůl. Tato činnost však není povinná a záleží pouze na Vás jak se rozhodnete (nebo jaké máte karty v ruce).
Plnění rozkazů (příkazů), tedy pohyb s kartami již vyloženými na stole.
Líznout novou kartu z hracího balíčku a ponechat si ji v ruce, což znamená pro vašeho protihráče, že jste ukončil svoje kolo.
Činnost uvedena pod bodem 3 nepotřebuje dalšího vysvětlení, proto se budeme pouze detailněji zabývat prvními dvěma body.

Vyložení karty z ruky
Při každém vlastním hracím kole si hráč sám rozhodne, zda vyloží jednu kartu z ruky. Když ano, pak s jedná o čtyři typy karet: Lodě, Osoby, Vybavení a Události. Pouze jednu z výše jmenovaných typů je dovoleno vyložit na začátku hracího kola (karty Přerušení, které je možno použít kdykoliv, jsou zvláštní případ – viz dále!). Podívejme se ale nyní, jak tyto karty vstupují do hry.

Lodě: Jakákoliv vesmírná loď je připravena k nasazení do služby umístěním v tzv. doku na základně. Hráč vezme kartu lodi ze své ruky a položí ji jakoby ve svislém pruhu vycházejícím z odpovídající základny.
Osoby: Členové posádek (a později rovněž výsadkových týmů) se musí hlásit (tzv. Report to Duty), před naloděním na jednotlivá plavidla na základně. Osoby vnášíte do hry umístěním jejich karet (lícem nahoru) na pomyslnou čáru pod každou základnou a oznámením (např. Cmd. Riker, nebo jiné jméno, se hlásí do službu). Poté je tento člen posádky symbolicky zařazen na základnu odpovídající jeho uskupení a je schopen se nalodit.
Důležitá poznámka: je vhodné vytvářet oddělen linie pro každou základnu ve hře.
Vybavení: Karty Vybavení vstupují do hry podobně jako Osoby (s výjimkou podání ústního hlášení). Karty Vybavení představují speciální přístroje nebo vybavení, které je bráno sebou na loď, nebo se přenáší s výsadkovým týmem na planetu a většinou zvyšují hodnoty základních charakteristik jednotlivých osob nebo mění (doplňují) jejich kvalifikaci.
Události: Navíc k vyloženým plavidlům, posádkám nebo vybavení může každý hráč vnést do hry prvek události, který se odehrál právě v okamžiku zahrání nebo má delší časovou platnost. Existuje několik typů karet Událostí a popis na jednotlivých kartách nám sděluje, jak s nimi naložit. Většina karet Událostí má trvalý efekt (do konce hry), pokud nejsou později zničeny nebo vynulovány. Pouze několik jich má časově omezenou účinnost a po skončení efektu jsou odloženy. Obvykle se tyto karty umisťují lícem nahoru a stranou od linie vesmíru a tvoří samostatnou skupinu, ale v některých případech je musíte umístit přímo do vesmírné linie. Opět, karty Událostí mohou ovlivňovat pouze jednoho nebo oba (všechny) hráče.

Pravidla pro zdvojování karet členů posádek a lodí:
V seriálu Star Trek: The Next Generation existovala pouze jedna USS Enterprise nebo jeden Lt. Worf v daném vesmíru a čase. Podobně je dovoleno nasadit jenom jednu určitou loď nebo osobu do hry v daném okamžiku. Toto pravidlo však platí pro každého hráče individuálně a proto se můžete setkávat při Vaší hře se stejnými kartami vyloženými ale na soupeřově straně vesmíru. Máte-li již např. Lt. Worfa tzv. ve hře (karta je již na stole), nesmíte vyložit dalšího z ruky. Váš soupeř však ano, jedná-li se o první vyložení (pochopitelně je Vám dovoleno mít ve svém hracím balíčku Lt. Worfů kolik chcete, tím pouze zvyšujete procentuálně šanci pro jeho včasné uvedení do hry, nebo si vytváříte zálohu pro jeho nové nasazení v případě hrdinského skonu předchozího. Opakuji, jeden Lt. Worf v daném čase ve hře a v každé polovině vesmíru.)

V závěrečné kapitole poznáte některá další volitelná pravidla, která tento problém ještě komplikují. Pochopitelně, budete-li mít k dispozici klonovací zařízení, můžete překonat omezení ve zdvojování osob – je jenom škoda, že toto zařízení neexistuje... zatím!
Univerzální karty mohou být použity vícekrát
Každé uskupení má několik univerzálních postav, které označuje symbol vedle jména. Takovéto osoby se pak považují za typické představitele určitého zařazení a je dovoleno mít jich ve svém hracím balíčku neomezený počet.
Podobně jsou označeny plavidla, která je možno nasadit ve stejném čase a místě v počtech dle vlastní libovůle. Takto označená plavidla nesou název třídy, kterou reprezentují.
Poznámka: univerzální karty mají své výhody: ve stejném okamžiku (i na stejné lodi) je možno jich nasadit několik. Nicméně, jsou zde i drobné nevýhody – mají sklon být poněkud slabšími než ostatní.karty.

Přerušení: Karty přerušení jsou zcela výjimečné. Jsou jedinými kartami, které je možno zahrát bez dodržení výše uvedených pravidel pro herní činnost v jednotlivých kolech. KARTY PŘERUŠENÍ SE DAJÍ SKUTEČNĚ ZAHRÁT KDY CHCETE. Tím se stávají velice nepříjemnými zejména pro vašeho protihráče, chystá-li se na určitý tah a vy mu jej kartou Přerušení znemožníte.
A nyní si vysvětlíme, na jakém principu vlastně pracují. Kdykoliv můžete vyložit kartu Přerušení z ruky (máte-li ji ovšem) a ještě před jejím položením na stůl ohlásit Přerušení (klonil bych se raději ke slovu “INTERRUPT”, které je více energičtější než český překlad). Nyní se zastavuje veškerý pohyb (činnost( na stole. Na každé kartě Přerušení je napsáno, co způsobuje a tento efekt má přednost především, co je již na stole. Karty Přerušení mohou ovlivňovat oba či pouze jednoho hráče a tvoří s dilematy právě koření hry. Většina karet Přerušení způsobí okamžitý efekt a poté se odkládají. Jestliže je hráno několik karet Přerušení za sebou v řadě, jsou pak vyhodnocovány v pořadí, v jakém byly vyneseny. Jediný výjimka tohoto pravidla nastává v případě, kdy některá karta Přerušení nuluje jinou. V tomto případě se pak celá situace posuzuje obráceně, tedy přednost má karta zahraná později!

Plnění rozkazu (příkazů)
Poté, co jste vyložili z ruky kartu (nebo oznámili, že v tomto kole nebudete žádnou vykládat, můžete plnit rozkazy (příkazy). To v podstatě znamená pohybovat kartami, které jsou již vyloženy na stole. Není žádné omezení ohledně počtu akcí, které uděláte během jednoho tahu.
Můžete:
nakládat a vykládat z lodí na základnách
velet lodím
pohybovat loděmi
přenášet osoby nebo vybavení
zkusit plnit mise
zabývat se bitvou
Při plnění rozkazů (příkazů) může hráč použít jakékoli kombinace svých karet na stole. Po dokončení jedné akce mohou být použity stejné karty k provedení akce další. Můžete pokračovat v pohybu karet, dokud karty nejsou zastaveny jednou z následujících situací:
setkání s dilematy, které výsadková skupina není schopna překonat, zastaví celou výsadkovou skupinu (totéž platí i pro posádku lodi, která čelí dilematu)
účast v bitvě zastaví karty, které se bitvy účastní
loď, která se pohybuje, vyčerpala svůj maximální dolet v tomto tahu
Karty, které jsou zastaveny, nemohou dělat nic po zbytek tahu, ale hráč může pohybovat kartami, které ještě zastaveny nebyly.

Nakládání a vykládání lodí
Karty osob a vybavení, které se již nalézají na základně, mohou být naloženy do kterékoli lodi, která se nachází na stejné základně. Loď a osoby musejí být shodného uskupení (např. Romulanské). Nakládání je provedeno jednoduše tak, že dané osoby vložíte v baličku pod loď, lícem nahoru, s kartou lodi navrchu. To symbolizuje, že se osoby nebo vybavení nalodilo na loď. Když se loď pohne, vše na palubě se pohybuje s ní. Obdobně, loď s osobami nebo vybavením na palubě může vyložit karty na základnu, pokud tak chcete učinit.

Velení lodím
Každá loď potřebuje mít na palubě minimální posádku, předtím, než je schopna pohybu. Požadavky ohledně posádky jsou uvedeny na kartě lodi s použitím ikon pro velitelskou způsobilost (šesticípá hvězda) a posádkovou způsobilost (čtyřcípá hvězda). Největší a nejmocnější lodě potřebují mít na palubě alespoň jednu bytost způsobilou k velení a dvě bytosti způsobilé k vykonávání funkce posádky. Menší lodě mají menší nároky na posádku. Některé velmi malé lodě nemají žádné požadavky ohledně posádky, což znamená, že s nimi může letět jakákoli osoba. To činí jejich použití velmi snadným, ačkoli jsou většinou velmi pomalé a nepříliš silné. Většina karet osob má velitelskou způsobilost nebo posádkovou způsobilost, což určuje schopnosti dané postavy. Člen posádky, který je schopen velet lodi, má velitelskou způsobilost, zatímco ti, kdož jsou schopni zastávat funkci posádky, mají ikonu posádkové způsobilosti. Samozřejmě ti, kdo mají velitelskou způsobilost, mohou působit jako posádka. Některé karty (nejčastěji civilisté a osoby VIP) nemají žádnou z těchto způsobilosti a nemohou proto přispět k dosažení požadavků na posádku lodi (ačkoli mohou pomoci splnit misi).
Neutrální člen posádky může být použit k dosažení požadavků na posádku u kterékoli lodi, ale musí být na její palubě přinejmenším jeden člen posádky stejného uskupení jako loď.
Poznámka: Členové posádky jakékoli rasy mohou být použiti k dosažení požadavků na posádku u neutrálních lodí). Jestliže je platná spojenecká smlouva, loď může dosáhnout požadavků na posádku smíšením členů posádek ze stran, které jsou účastníky dohody. Tato strategie je však riskantní, protože pokud je spojenecká smlouva později porušena, takto smíšená posádka nemůže už být použita k dosažení požadavků na posádku (viz karty spojeneckých smluv).

Zablokované lodě: Jestliže se loď vzdálí ze základny a později ztratí potřebnou posádku, není schopna pohybu (dokud nedorazí jiná loď a nepřenese patřičné posily). Taková loď je zablokovaná. Zablokovaná loď může přenášet výsadkové skupiny nebo se bránit proti útoku, atd., ale nemůže se pohnout, dokud nepřiletí správný personál.

Pohyb lodě
Jakmile má loď požadovanou posádku, může se pohybovat po vaší straně vesmíru v jakémkoli směru (vpravo, vlevo, nebo vzad a kupředu). Vzdálenost, kterou může loď v jednom tahu urazit je určena jejím doletem. Jak daleko loď doletěla, určíte sčítáním čísel rozpětí jednotlivých karet misí, které loď míjí (nezapočítává se rozpětí mise, na které loď začíná pohyb). Čísla rozpětí reprezentují velikost oblasti vesmíru.

Ujasnění polohy: Když vy a váš protivník máte lodě u stejné mise, předpokládá se, že jsou obě lodě na stejném (t. J., symbolicky na orbitu stejné planety, nebo ve stejné části vesmíru).

Představme se nyní následující linii vesmíru s rozpětím jednotlivých misí – 5 – 3 – 2 (Loď) – 2 – 2 – 3, kde má loď dolet 7, což je dost na to, aby se přesunula o tři karty doprava (rozpětí 2) a ještě o další kartu doprava (rozpětí 2), to je celkem 3 + 2 + 2 = 7. Může být použita jakákoli kombinace e pohybu a loď má možnost zastavit se po cestě na každé planetě nebo vesmírné misi. Jakmile loď vyčerpala celý svůj dolet, je pro toto kolo zastavena. Ačkoli, stále ještě můžete pohybovat v tomto tahu ostatními loděmi.

Stojí za to se zmínit o několika dalších možnostech:
Loď nemusí vyčerpat v jednom tahu celý svůj dolet. Také může prolétnout karty misí bez zastavení (ale stejně přitom samozřejmě čerpá svůj dolet). Když prolétává kartu mise, není loď ovlivněna dalšími kartami na této pozici, jako například nepřátelskými loděmi. Neexistuje žádné omezení počtu lodí, které můžete během jednoho tahu přesunout, ale žádná z nich nesmí překročit svůj dolet. Také může být několik lodí na stejném místě – jednoduše je vertikálně seřadíte. (Ve skutečnosti, jak brzy zjistíte, je to pozice nutná i pro přenesení (tzv. beamování) vybavení nebo osob z jedné lodi na druhou.)

Přenášení osob nebo vybavení
Přenášení je druh překládání osob nebo vybavení na krátké vzdálenosti. Abyste přenesli osoby nebo vybavení dolů na povrch planety, jednoduše přesuňte karty zpod lodi a položte jejich balíček napříč přes kartu mise. To značí, kdo je ve výsadkové skupině a také, pouze pro vaši informaci, kdo zůstává na palubě lodi.
Když jsou osoby přeneseny na planetu, jsou nazývány výsadkovou skupinou. Není žádno omezení ohledně počtu přenosů během jednoho tahu. Například, celá skupina nebo její část se může přenášet dolů a zpět, a dále se pohybovat dokud není zastavena pomocí dilemat nebo bitvou (které jsou vysvětleny dále). Podobně, hráč může přenést osoby na loď, přemístit loď, a pak přenést tytéž osoby (plus třeba další) na jinou planetu, atd.
Osoby a vybavení mohou být také přenášeny z lodi na loď. Lodě musí být u stejné karty mise a musí být obě ve vlastnictví stejného hráče. Jednoduše oznamte přenos a přemístěte osoby nebo vybavení mezi loděmi tak, jak si přejete. Normálně není možné přenést osoby na palubu lodi protivníka (protože lodě jsou chráněny štíty). Existují však určité speciální karty, které jsou výjimkou z tohoto pravidla. Například, karta Rogue Borg může proniknout lodními štíty.

Pokus o splnění mise
Plnění misí je primární metodou získávání bodů. Mise plníte tím, že dostanete osoby (s potřebnými znalostmi) na místo mise a překonáte veškerá dilemata, která jsou přítomna. Jestliže nejsou přítomny žádné karty dilemat, jednoduše stačí mít členy posádky, kteří mají požadované znalosti na místo a mise je splněna.
Planetární mise mohou být plněny výsadkovými skupinami, které se přenesou na povrch planety. Vesmírné mise mohou být plněny celou posádkou lodi (není zapotřebí žádných přenosů). Za normálních okolností mohou plnit misi pouze osoby, které odpovídají dané rase misi za předpokladu, že je přítomen alespoň jeden zástupce dané rasy). Existují výjimky. Například, karty spojeneckých smluv umožňují členům posádky jiné rasy připojit se k pokusu o plnění mise, nebo karty špionáže umožní členům posádky z jiné rasy, aby misi plnili sami o sobě. Předtím, než se hráč pokusí splnit misi, musí nejdříve překonat všechna dilemata, která se nacházejí na tomto místě. Osoby s požadovanými dovednostmi potřebnými ke splnění mise musí přežít, jinak není mise dokončena a hráč za ni tedy nezískává body.
Všechny karty mísí stanovují, kterých dovedností je zapotřebí ke splnění mise. Například, planetární mise, která vyžaduje Diplomacy x2 znamená, že musí být přítomny nejméně dvě osoby, které ovládají diplomacii (nebo jedna osoba s dvojitou diplomatickou dovedností), aby byla mise splněna. Jestliže výsadková skupina úspěšně překoná všechna dilemata a splní misi, hráč získá jakékoli artefakty, kterou jsou na tomto místě. Artefakty jsou velmi silné a jsou používány způsobem popsaným na jednotlivých kartách.

Následující příklad vysvětluje, jak se pokusit o misi, kde jsou jak dilema, tak artefakty. Tento příklad používá planetární misi, ale vesmírná mise funguje stejným způsobem s použitím posádky bez přenášení.
Oznamte, že se pokoušíte o splnění mise. Vyberte a přeneste váš výsadkový tým
Obraťte celý balíček karet mise tak, že odhalíte pouze spodní kartu dilema (Jestliže narazíte na artefakt, přesuňte jej za dilema a artefakty. Artefakty nezískáte dokud není splněna mise). Podívejte se jen na spodní kartu. Jakékoli další karty jsou stále překvapením.
Přečtěte nahlas první kartu dilema. Dilemata reprezentují zvraty v ději, které se vynořují během mise a každé dilema musí být během tahu řešeno předtím, než může být učiněn pokus o splnění mise.
Na kartách dilemat jsou uvedeny určité dovednosti, kterých je zapotřebí k překonání dilemat jsou uvedeny určité dovednosti, kterých je zapotřebí k překonání dilema. Jestliže výsadková skupina vyhoví požadavkům, proveďte to, co je uvedeno v instrukcích karty dilema.

Většina dilema končí frází: “odložte kartu dilema”. To znamená, že jim musíte čelit pouze jednou. Například, střetnete se s dilema, které poškodí váš výsadkový tým a je pak odloženo. Při vašem dalším pokusu už nebude toto dilema přítomné. Některá dilema jsou těžší... zůstávají na místě navždy, dokud je nepřekonáte (jsou patřičné nadepsány).
Někdy je na kartách dilemat nebo misí požadavek jako STRENGHT (síla) > 40 nebo CUNNING (přemýšlivost) > 30. To se týká celkově INTEGRITY (komplexnosti), CUNNING (přemýšlivost), nebo STRENGHT (síly) výsadkového týmu. Například, STRENGHT > 40 znamená, že síla výsadkového týmu sečtená dohromady musí být větší než 40. Jestliže je menší nebo rovna 40, výsadková skupina nemá sílu k překonání dilema.
Některé karty dilemat mají prémiové body. K tomu, abyste je získali, musíte překonat dilema a splnit všechny uvedené podmínky. Většina karet je jasně popsaná. Dejte si na stranu všechny karty s prémiovými body jako připomínku toho, že jste je získali.
Pokud výsadková skupina nedokáže překonat dilema, je okamžitě zastavena. To znamená pro výsadkovou skupinu konec tahu, což ji zanechává zranitelnou na planetě. Jestliže je to možné, můžete poslat na povrch planety další výsadkovou skupinu, ale první výsadková skupina zůstává pro tento tah zastavena a nemůže pomoci druhé skupině. Jediná věc, kterou výsadková skupina může ještě v tomto tahu udělat, je bránit se, pokud je napadena.
Jestliže překonáte všechna dilemata a dokončíte misi s požadovanými osobami, získáváte body za misi. Členové výsadkového skupiny, kteří přežili plnění mise, se mohou přenést zpět na loď a pokračovat. Splněná mise zůstává ve hře jako část vesmíru, ale nemůže být znovu splněna. K označení splnění mise přitáhněte o polovinu výšky kartu k hráči který ji splnil.

Další zajímavé věcí týkající se splnění misí
Osoby na základně mohou plnit misi, která je na stejném místě jako základna, bez toho, že by se nalodili na loď.
Výsadková skupina může zkusit plni planetární misi, i když už je na planetě nepřátelský výsadková skupina. Zrovna tak, vesmírná mise může být plněna, ačkoli je na stejném místě přítomna i nepřátelská loď (tzn. naproti přes linii vesmíru)
Předtím, než se pokouší o splnění vesmírné mise, musí se lodě s maskovacím zařízením odmaskovat (viz Zamaskované Lodě)
A nakonec, ačkoli je to trochu potměšilé, je možné plnit misi na planetě, kde má váš protivník základnu.
Určování toho, kdo zahyne: náhodný výběr.
Někdy karta říká: “Jeden člen výsadkové skupiny je zabit (náhodný výběr).” V tomto případě, zamíchejte všechny karty osob z výsadkové skupiny a držte je tak, že není možné spatřit líc karet. Váš protivník vytáhne z této skupiny náhodně jednu karet. Vybraný člen výsadkové skupin y j zabit a “mrtvá” kartku putuje do odkládacího balíčku. Náhodný výběr za použití této metody vždy funguje... Nikdy nevíte, která karta bude vybrána. Použije náhodný výběr, jestliže je nějaká nejasnost ohledně toho, kdo zemře.
Holografické postavy nemohou být zabity. Jestliže je vybranou kartou holografiká postava, je tato karta deaktivována, ne odložena. Jednoduše vraťte postavu na loď, kde může být znovu aktivována ve vašem dalším tahu (viz. Holografické postavy)
Několik karet říká, že vlastník nebo protivník vybírá oběť. V těchto případech se jedná o určitý výběr, ne náhodný.

Zapojení do bitev
Rozeznáváme tři druhy vzájemných střetnutí:
výsadkový tým versus výsadkový tým
loď versus loď
loď versus základna

Společná pravidla pro všechny výše uvedené možnosti jsou následující:
bitva může být vyvolána pouze hráčem během vlastního kola
během bitvy nemůže být prováděna žádná další činnost jako například naloďování či vyloďování posádky (jediné výjimky umožňují karty Přerušení).
Bitva může nastat pouze v případě, že se protivníci nacházejí ve stejné lokaci (to je např. Na stejné planetě či vesmírné misi, nebo se zastavili na určité překáže umístěné mezi misemi). Musí však stát v přímém postavení proti sobě.
Poté, co bitva skončí, všechny karty do ní jsou zastaveny pro toto hrací kolo.

Nyní něco podrobněji k jednotlivým typům střetnutí:

Výsadkový tým versus výsadkový tým
Pokud nemá výsadkový tým zapojený do bitvy mezi sebou “vůdce” (buď důstojníka nebo další osobu s velitelskými schopnostmi tzv. leadership) automaticky prohrává.
Hráč na tahu oznamuje útok. Poté oba hráči sečtou síly členů svého planetárního výsadku, připočítají všechny přídavné hodnoty z karet Vybavení či Události. V tomto okamžiku je ještě dovoleno zvýšit sílu výsadku zahráním karet Přerušení. Výsadkový tým s VYŠŠÍ HODNOTOU SÍLY VÍTĚZÍ. Následek: jeden člen z poraženého týmu je ZABIT (náhodný výběr).
Výsadkový tým, který vyvolal střetnutí je pro toto kolo zastaven. Je možné poslat více než jeden výsadkový tým do bitvy a to ve formě útočných vln. Nejdříve zaútočí jeden tým, poté se na planetu přenese druhý. Jestliže jsou síly výsadkových týmů rovnocenné, střetnutí nemá vítěze.

Loď versus loď
Útočící loď potřebuje mít mezi členy posádky rovněž “vůdce”. Nicméně na rozdíl od střetnutí výsadkových týmů není loď při nepřítomnosti tohoto člena posádky bitva ztracena. Tato loď s chybějícím “vůdcem” není pouze schopna podniknout protiútok a může se pouze bránit výkonem svých štítů. Tedy bez “vůdce” NEJDE ÚTOČIT.
Hráč na tahu oznamuje útok a je povinen označit, s kterými plavidly bude útočit a která protivníkova loď bude napadena. Útočníkovi je dovoleno zapojit více lodí do bitvy, ale může zaútočit pouze na jednu protivníkovu loď během jednotlivého útoku. Oba hráči pak porovnají “síly” nasazených lodí (při započítání všech přídavných hodnot z karet Událostí či Vybavení, nebo právě zahraných karet Přerušení) – tedy hodnotu celkových zbraní útočníka a celkovou hodnotu štítů obránce. Jestliže jsou útočníkovy lodní zbraně VĚTŠÍ než obráncovy štíty, je napadená loď poškozena. Jinak je napadená loď v bezpečí a role hráčů se vymění. Z napadené lodi může být podniknout odvetný úder.
Rovněž je dovoleno napadenému soupeři použít na obranu více svých lodí, ale protiútok může opět směřovat pouze na jednu nepřátelskou loď. Zapamatujte si, ŽE KAŽDÁ LOĎ A JEJÍ POSÁDKA ZAPOJENÁ DO STŘETNUÍ JE ZASTAVENA NA KONCI BITVY PRO TOTO HRACÍ KOLO.
Jestliže již poškozená loď utrpí další poškození dříve než je opravena, loď s celou posádkou je ZNIČENA.
Je možné (a žádoucí) zaútočit na loď dvakrát během jednoho hracího kola při použití dalších lodí. Když útok první lodi protivníkovo plavidlo poškodí, druhá loď ji již zničí.
Poškozená loď je schopna opravy pouze na své základně (neutrální základna však tuto vlastnost postrádá) V hracím kole po návratu poškozené lodi na základnu se karta lodi otočí o 90 stupňů zničující tak stav opravy. Při dalším kole se již loď vrátí do normálních hrací polohy a oprava je tudíž skončena. Jinými slovy, oprava poškozené lodi trvá plná dvě hrací kola. Tuto dobu je možné zkrátit například použitím určité karty Událostí či Personálu.
Poškozená loď: V případě, že je loď poškozená, její dolet se automaticky snižuje na hodnotu 5 a poškození je indikováno otočením karet (lodě s posádkou) o 180 stupňů. Poškození však nemá žádný vliv na hodnoty zbraní a štítů.
Loď však může být poškozená i jiným způsobem. Některé karty Událostí nebo Přerušení způsobují rovněž poškození. Pokud není na kartě uvedeno jinak, zacházejte s takto poškozenou lodí stejným způsobem jako v případě bitevního poškození.

Loď versus základna
Přestože základna/y nemají zbraně určené k obraně, jsou vybaveny mocnými štíty. Je možné zaútočit a úspěšně zničit protivníkovu základnu (úspěch však vyžaduje několik kvalitních lodí). Například útok čtyř lodí s celkovou hodnotou zbraní 31 na základnu se štíty 30 způsobí její okamžité zničení i s posádkami či vybavením právě zde se nacházejícími. Misijní karta a lodě zakotvené na základně zůstávají však nepostižené.

Další pravidla týkající se bitev a poškození
Síly SPOJENÉ FEDERACE PLANET nikdy nevyvolávají útok. Federaci je povoleno pouze bránit sama sebe a tedy odpovídat na útok/y. ROMULANÉ a KLINGONI mohou útočit libovolně dle přání.
Ozbrojené síly stejných vesmírných uskupení na sebe neútočí s výjimkou KLINGONU (jako v občanské válce o nástupnictví).
Jestliže je loď zničena, nikdo na palubě nepřežívá. Některé karty (např. Záchranný modul – karta Přerušení) dovolují mít živé trosečníky.
Jestliže jsou štíty napadené lodi menší než polovina hodnoty útočníkových zbraní, potom se jedná o tzv. přímý zásah a loď je zničena okamžitě.
Během bitvy lodí nad misí, kde je umístěna základna, přidává tato základna svým lodím 50 % hodnoty vlastních štítů, která se přičítá k lodním štítům. Kapacita štítů samotné základny zůstává neomezena. Obvykle je tedy loď na základně v naprostém bezpečí (pozor však na Borgy! – poznámka překladatele)
Jestliže během boje výsadků nemá ani jeden tým mezi sebou vůdce, pak oba hráči automaticky ztrácí jednoho člen výsadkového týmu (náhodný výběr).
Maskovací zařízení není možno použít u poškozené lodi.

Pokračujeme... další pravidla

Ukázání vašich karet
Při vykládání Postav, Lodí či Vybavení na základně se tyto karty umisťují lícovou stranou nahoru a protihráč je vidí. Ale když jsou poté naloženy na palubu lodi, dostávají se tzv. z dohledu (vlastník karet má však právo kdykoliv se na ně podívat). Od tohoto časového okamžiku je povinen vlastník karet ukázat své karty pouze v případě:
jestliže některá zahraná karta požaduje, aby jeden nebo oba hráči odhalili své karty (nap. Scan) nebo
jestliže hráč potřebuje prokázat vlastnictví či vlastnosti některé karty. Například ještě při vyložení výsadku na planetu mohou být karty otočeny. Ale když dále výsadkový tým plní mise či překonává nastražená Dilematal, je nutné veřejně prokázat potřebné vlastnosti osob na jednotlivých kartách.
Pochopitelně, dostanou-li se hráči do bitvy, musí být rovněž všechny zúčastněné karty ukázány k vyčíslení potřebných hodnot.

Zařazení a dovednosti: Super personál
Příležitostně se zařazení posádky (např. Vědec, technik, lékař, důstojník apod.) opakuje i jako dovednost. Typickým příkladem je GEORDI LAFORGE, který je zařazením technik a má uvedeno mezi dalšími dovednostmi také Technik. Jedná se v tomto případě o tzv. super-Technika vyhovujícího požadavkům na překonání např. Dilema v rozsahu TECHNIK X 2.

Maskování lodí
Většina romulanských i klingonských válečných lodí má instalováno maskovací zařízení. Je povoleno jej využívat kdykoliv během vašeho kola, ale pouze jednou, to jest buď zamaskovat nebo odmaskovat. OBĚ TYTO ČINNOSTI NELZE BĚHEM JEDNOHO KOLA PROVÉST NA JEDNÉ LODI. Vlastní zamaskování se provede otočením karty lodí i veškeré posádky a vybavení a na stole se nyní nacházejí obrácenou stranou.
Výhodou zamaskované lodi je její “neviditelnost” vůči protivníkovi, a tudíž se stává nenapadnutelnou. Dolet lodi zůstává nezměněn. Protihráči je však dovoleno si ověřit rozsah doletu podívám se na otočenou kartu lodi.
Nevýhodné je však to, že zamaskované lodi nemůže zaútočit ani vzít na palubu personál či vybavení.

Význam výrazů zajetí, načítání apod.
V některém případě můžete “zajmout” určité protivníkovy karty. Pokud není uvedeno jinak, navracejí se po skončení hry vlastníkovi. Karty, jejich efekt je možno načítat (tzv. CUMULATIVE), mohou být vyneseny vícekrát během hry a jejich efekt se sčítá.
Na druhé straně, karty označené jako nenačitelné (tzv. NOT CUMULATIVE) nemohou být efektivně použity vícekrát v daném okamžiku či hře.

Karta spojenectví
Za normálních okolností se jednotlivá vesmírná uskupení nemohou spojovat. Nicméně, některé karty Události vytvářejí, spojenecké dohody. Vynese-li se taková karta do hry, pak osoby, lodě, základny apod. Mohou být používány spojeneckými stranami jednoho hráče. Jediné omezení spočívá při plnění misí, kdy je požadováno, aby alespoň jedna z postav odpovídala příslušné rase uvedené na misijní kartě.
Spojenectví přináší prospěch i risk. Určité spojenectví může být zničeno kartou Události nebo Přerušení a v tomto případě postavy jedné rasy na palubě lodi druhé jsou dány do “domácího vězení” a nemohou se zúčastňovat plnění misí, dokud nejsou přemístěny na vlastní loď či základnu. Také to znamená, že se již VÍCE NEPODÍLEJÍ NA SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADU ŘÍZENÍ lodi, na které jsou uvězněni a samotná loď může být ohrožena nedostatkem vlastního personálu a třeba i zastavena.

Holografické postavy
Hologramy jsou realistické podoby živých bytostí a věcí, vzniklých použitím kombinace moderních technologií – holografové, transportní a replikační. Jako takové existují tyto postavy či věci v paměti počítače, ale po “vyvolání” mají fyzickou formu a sílu. Holografické projekce vypadají velmi podobně jako ostatní karty Posádky, přestože pracují na trochu odlišném principu. Poznáte je podle symbolu drah atomu ve žluté barvě umístěného vedle popisu postavy (na místě indikace štábních či vyšších důstojnických hodností u karet normálních).
Holografické postavy mohou být na palubě každé lodi (jsou symbolicky naloděny do paměti lodního počítače). Nicméně tyto postavy potřebují k “oživení” vyspělou technologii (HOLODOCKOVOU PALBU Nebo HOLOPROJEKTOR). Lodě takto vybavené jsou schopny nasadit tyto postavy do vlastní posádky a mohou být s nimi plněny vesmírné mise.
Výsadek na planetu jim umožňuje teprve karta Události Holoprojektor a poté se stávají normálními členy výsadkového týmu (mohou být zastaveny) s jedinou výjimkou – NELZE JE ZABÍT. Jestliže je karta Holoprojektoru zrušena, nebo loď opustí oběžnou dráhu planety, holografické postavy jsou okamžitě deaktivovány a vracejí se na loď. Po vynesení nového Holoprojektoru se jejich fyzická podstata obnovuje. Jedině v případě zničení lodi dochází pochopitelně i ke zkáze počítače a holografických postav uložených v jeho paměti.
Většina holografických postav má vedle názvu univerzální symbol, který znamená, že mohou být nasazeny v daném okamžiku vícekrát. Některé postavy vykazují velice zajímavé dovednosti. S podstatně širší nabídkou holografických postav se setkáte v blízké budoucnosti v připravovaných nových edicí či rozšiřovacích sadách. Tyto postavy vykazují příslušnost k jednotlivým uskupením podobně jako normální posádka.

Příklady speciálních karet

Rogue Borg Mercenaries (Válečníci Borgů)
Hráči mohou střádat tyto nehezké karty Přerušení v ruce a nasadit je až při hlavním útoku. Samostatný Borg má pouze sílu 1, ale jejich výkon se s počtem znásobuje exponenciálně. Takže, dva Borgové mají silu 2 x 2 (celkem 4), tři 3 x 3 (9), čtyři 4 x 4 (14) apod. Další karta Přerušení Crosis však znovu zvyšuje jejich sílu, a to na dvojnásobek. Útočí-li čtyři Borgové a Crosis je jejich celková síla 50 (5 x 5 a výsledek násobte x 2). Většinou to plně postačuje na vítězství.
Borgové jsou přemisťování přímo z Vaší ruky do bitvy s celou posádkou napadené lodi (prázdné plavidlo je proti útoku pochopitelně imunní). BITVA SE ODEHRÁVÁ DLE PRAVIDEL STŘETNUTÍ VÝSADKOVÝCH TÝMU. Po skončení bitvy je celá posádka zastavena a přeživší Borgové zůstávají na palubě. AUTOMATICKY VŠAK BITVA POKRAČUJE NA POČÁTKU DALŠÍHO KOLA (I PROTIHRÁČOVA).
Pochopitelně obě strany mohou na tuto loď transportovat posily. Jestliže Borgové pobíjí celou posádku lodi, zůstávají na palubě a loď je natrvalo zastavena. V případě uvedení karty Události Lore Returns do hry se však situace drasticky mění, neboť Lore je schopný převzít velení dobyté lodi. Poté se Borgové chovají jako normální posádka (přestávají být kartami přerušení) a loď se ocitá pod kontrolou majitele Borgů a je schopna pohybu a útoku na jiné spoluhráčovy lodě, ne však plnění misí.

Supernova: The Explosion of Nearby Star (Supernova: explose nejbližší hvězdy)
Supernova (karta Události) ničí jednu misi, ale pro její použití musíte mít na stole nejdříve vyloženy artefakt Tox Uthat. Poté hned v dalším či dalších kolech vynesete Supernovu s následujícím účinkem.
Všechny lodě, osoby, personál, dilema, artefakty a dokonce i základny jsou okamžitě zničeny. Misijní karta však zůstane zachována neboť hvězdná vzdálenost není výbuchem dotčena.
Tox Uthat však můžete také zahrát jako kartu Přerušení a v tomto případě brání použití Supernovy. Některé karty v budoucích expanzích budou oddalovat použití Supernovy nebo obnoví zničenou misi (pokud nebyla ještě splněna), ne však posádky, vesmírné lodi a základny. Výbuch Supernovy neovlivňuje vlastnictví získaných bodů v případě, že je již mise splněna.

Raise the Stakes (Zvedněte/Navrhněte sázky)
Po vynesení tato karty Události nutí protivníka k výběru ze dvou možností. První, VZDÁT PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ HRU, druhá pak znamená pokračovat dále avšak s tím, že Vítězi HRY BUDE DOVOLENO SI NÁHODNĚ (RANDOM) VYTÁHNOUT A PONECHAT JEDNU KARTU Z HRACÍHO BALÍČKU PROTIVNÍKA. Ve hře může být více než jedna karta tohoto druhu (tzv. načítací efekt), a tak se sázky zvedají za každou takovou kartu ve hře.

Pravidla pro pokročilé

Níže najdete několik upravených pravidel pro pokročilé. Pochopitelně, oba hráči musí s těmito či jinými “domácími” úpravami souhlasit dříve, než začne hra.

Větší vesmír – prodlužte délku vesmírné linie použitím více jak šesti misijních karet (vždy však sudý počet karet)

Větší hrací balíček – pokročilí hráči mohou preferovat neomezený počet karet v hracím balíčku. Přesto jsou však omezeni skutečností, že tzv. karty tvůrčí mohou tvořit pouze polovinu balíčku

Jiné ukončení hry – zvyšte nutný počet bodů pro získání vítězství například na 120, 150 či při super-hře až na 200 bodů. Pro zvláště náročnou hru stanovte časový limit přesně na 60 minut (doba trvání jedné epizody televizního seriálu Star Trek: The Next Generation). Po uplynutí této doby hráč s vyšším počtem získaných bodů vítězí.

Žádné zdvojování ve vesmíru – toto pravidlo pro pokročilé zpřísňuje základní tím, že pouze JEDNA SPECIFICKÁ OSOBA nebo LOĎ může být vyložena NA OBOU STRANÁCH VESMÍRU: Například, uvede-li jeden hráč do hry Lt. Worfa jako první, zabrání tak spoluhráči v jeho nasazení v případě, že jej má rovněž v hracím balíčku.

Docela zajímává úprava pravidel zejména hrají-li hráči se stejným uskupením (affilací).


Překlad pravidel Irena Hradecká a Jindřich Nepevný (Časopis Nemesis 4/96, 5/96 s 6/96)